Home | Vacatures

Vacatures pedagogisch medewerkers, vrijwilligers of oudercommissies

 

Pedagogisch medewerkers

Momenteel zijn er geen vacatures.

Vrijwilligers

Momenteel hebben we voor locatie Hummelterp in Sondel een vacature op de dinsdag- en donderdagmorgen. Er zijn tijdelijk twee groepen van maximaal 8 peuters die onder verantwoordelijheid van de pedgogisch medewerker staan. Ter ondersteuning van enkele werkzaamheden zoeken we een vrijwillig(st)er.Heb je belangstelling dan kun je dit kenbaar maken bij Jitske Mulder (j.muler@peuterspeelzalengs.nl / 06-50894096) of gebruikmaken van het contactformulier

Oudercommissies

Oudemirdum: vacature lokale oudercommissie Pjuttewille. Heb je belangstelling? Dan kun je dit kenbaar maken bij Anniek Klompsma, zij is voorzitter van deze commissie (anniekklompsma@hotmail.com) of gebruikmaken van het contactformulier

Sloten: vacature lokale en centrale oudercommissie 't Kidelstientsje. Heb je belangstelling? Dan kun je op de peuteropvang contact zoeken met een van de oudercommissieleden, met een van de pedagogisch medewerkers of gebruikmaken van het contactformulier