Home | Organisatie

Organisatie

 

Stichting Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat is in 2008 opgericht na een samenwerkingsverband van de  peuterspeelzalen en de gemeente Gaasterlân-Sleat. Doel van de stichting is het realiseren van  kwalitatief goed “peuterspeelzaalwerk”. Om dit op een juiste manier te kunnen doen zijn er afspraken vertaald naar beleid over organisatie,  inhoud van het peuterspeelzaalwerk, personeel, ouders en huisvesting. Stichting Peuterspeelzalen wordt geleid door een bestuur en directie. Elke locatie heeft een oudercommissie en daarnaast is er ook een centrale oudercommissie. 

Peuterspeelzaal is Peuteropvang geworden

Het peuterspeelzaalwerk is afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Het Rijk is druk in de weer met de "harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang/peuterplan". In principe moeten alle peuterspeelzalen in 2018 zijn omgevormd naar peuteropvang. Veel gemeenten en organinsaties hebben nu hun peuterspeelzaalwerk al omgevormd en ook in De Fryske Marren heeft de gemeenteraad besloten dat alle peuterspeelzalen per augustus 2016 moeten zijn omgevormd naar peuteropvang. Deels vanwege de bezuinigingen en deels om alvast te anticiperen op de landelijke ontwikkelingen.

Wat betekent dit precies en verandert hierdoor het peuterspeelzaalwerk?

De inhoud van het peuterspeelzaalwerk en de manier van werken blijft hetzelfde. Het verschil zit in de manier van betalen door ouders en de subsdieverstrekking door de gemeente. Voor peuters verandert er niets! We blijven alle peuters een goede speel- en ontwikkelplek bieden.

Het belangrijkste is natuurlijk dat uw peuter met plezier naar de peuterspeelzaal toegaat

We willen graag dat u de zorg en begeleiding van uw kind met een gerust hart aan ons overlaat. De gekwalificeerde pedagogisch medewerkers doen er alles aan om de peuters zich thuis te laten voelen, zij zorgen voor de juiste pedagogische omgeving en ondersteunen hen in hun gehele brede ontwikkeling.

Het algemene doel van de peuterspeelzalen van Stichting Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat is dan ook het bieden van een pedagogisch verantwoorde omgeving. Hierbinnen worden peuters (2-4 jaar) individueel en in groepsverband deskundig begeleid in hun sociale, cognitieve, motorische, emotionele en creatieve ontwikkeling. Dit alles zonder onderscheid van levensbeschouwing, taal- of culturele achtergrond en afgestemd op de leeftijd en de specifieke leefomstandigheden van de peuters. De kinderen worden opgevangen in een speciaal voor hen ingerichte en op hun ontwikkeling afgestemde ruimte.