Home | Nieuws

Nieuws  en meest gestelde vragen

 

Peuterspeelzaal is Peuteropvang geworden

Het peuterspeelzaalwerk is in de afgelopen periode veel in het nieuws geweest. Het Rijk is druk in de weer met de “harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang/peuterplan”. In principe moeten alle peuterspeelzalen per 2018 zijn omgevormd naar peuteropvang. Veel gemeenten en organisaties hebben nu hun peuterspeelzalen al omgevormd en ook in de Fryske Marren heeft de gemeenteraad besloten dat ook de laatste peuterspeelzalen in de gemeente per augustus 2016 moeten zijn omgevormd naar peuteropvang. Deels vanwege bezuinigingen waar de gemeente mee te maken heeft en deels om alvast te anticiperen op de landelijke ontwikkelingen.

Wat betekent dit precies en verandert hierdoor het peuterspeelzaalwerk?

Ondanks dat de peuterspeelzalen dan peuteropvang worden genoemd, blijft de inhoud van het peuterspeelzaalwerk en de manier van werken precies hetzelfde. Het verschil zit in de manier van betalen door ouders en de subsidieverstrekking door de gemeente. Voor peuters verandert er ook niets, we blijven alle peuters een goede speel- en ontwikkelplek bieden!

Alle ouders van nieuwe peuters kunnen vanaf 1 jaar hun peuter aanmelden via het aanmeldingsformulier.  De minimale afname is 2 dagdelen. 

Informatie voor eenverdieners

Omdat u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag heeft u recht op een peuterplek die door de gemeente gesubsidieerd wordt voor peuters van 2 - 4 jaar voor 2 dagdelen per week. U betaald hiervoor een  inkomensafhankelijke ouderbijdrage (zie tarieven eenverdieners).

Tarieven eenverdieners:

Inkomen per maand Ouderbijdrage per maand
(6 uur per week)
Ouderbijdrage per maand
(9 uur per week)
Minder dan € 1440 € 26 € 39
€ 1440,01 - € 2200 € 41 € 61,50
€ 2200,01 - € 2900 € 52 € 78
€ 2900,01 - € 3700 € 62 € 93
Meer dan € 3700,01 € 72 € 108

Voor de berekening van de ouderbijdragen hanteren wij het bruto gezinsinkomen per maand + 8% vakantietoeslag en eventuele overuren en toeslagen. 

Informatie voor tweeverdieners

Omdat u voor uw 2 - 4 jarige peuter wel recht heeft op kinderopvangtoeslag betaalt u een vast bedrag per uur, voor 2020 is dat € 8,30. Wij ontvangen voor peuters van ouders die recht hebben op de kindertoeslag geen subsidie meer. U kunt immers een groot deel van de kosten terugvragen via de kinderopvangtoeslagregeling van de belasting. U kunt 2 of meer dagdelen afnemen. Via  http://www.toeslagen.nl kunt u alvast een berekening maken.

 

Checken of u een- of tweeverdiener bent ?

Kijk op http://www.toeslagen.nl  en schema toeslagregeling / subsidie 

 

Meest gestelde vragen

 

Voor aanvraag van kinderopvangtoeslag heb ik het LRKP nummer nodig, waar vind ik dat?

Het LRKPnummer staat op uw contract, maar u kunt het ook bij de locatiegegevens op deze website vinden.

Voor hoeveel uur vraag ik kinderopvang aan?

Komt uw peuter 2 dagdelen/6 uur per week dan vraagt u 20 uur per maand kinderopvangtoeslag aan, komt uw peuter 3 dagdelen/9 uur dan vraagt u 30 uur per maand aan.  Wij berekenen deze uren op basis van 40 weken over het gehele jaar, dus 12 maanden. Wij berekenen de factuur ook op basis van deze 40 weken, verdeeld over het gehele jaar. U ontvangt dus het gehele jaar iedere maand een factuur met hetzelfde bedrag, ook al valt een schoolvakantie in een bepaalde maand.

Wanneer moet ik de kinderopvangtieslag aanvragen?

U dient de kinderopvangtoeslag aan te vragen binnen drie maanden na de 1ste keer dat uw peuter de peuteropvang heeft bezocht. 

Voorbeeld: uw peuter start op 1 september, dan moet u voor 1 december uw toeslag hebben aangevraagd.

Wij adviseren u echter, indien u recht heeft op kinderopvangtoeslag, om direct na akkoord te zijn gegaan met uw contract ook direct de kinderopvangtoeslag aan te vragen.

Wat is het maximale aantal opvanguren dat ik mag aanvragen?

Op uw contract staat het aantal uren vermeld. Maakt uw naast onze peuteropvang ook nog gebruik van andere opvang dan kunt u op www.toeslagen.nl een proefberekening maken. Zo weet u precies hoeveel opvanguren u maximaal mag aanvragen.

Ik ben werkloos geworden en hoe zit het dan met de kinderopvangtoeslag?

Na de ontslagdatum heeft u nog een aantal maanden recht op kinderopvangtoeslag, zie www.toeslagen.nl. Als u verwacht snel weer aan het werk te gaan is het handig om het aantal opvanguren op 0 te zetten. Heeft u dan weer werk dan kunt u het aantal uren opvang gemakkelijk weer aanpassen. Als u na beëindiging weer helemaal opnieuw kinderopvangtoeslag moet aanvragen dan duurt het veel langer voordat u de kinderopvangtoeslag weer ontvangt van de belastingdienst.

Ziekte of verhindering?

U kunt telefonisch aan de pedagogisch medewerker doorgeven dat uw peuter ziek of verhinderd is. Let op: u ontvangt geen restitutie bij ziekte of verhindering.

Moet ik zelf de dagdelen die mijn peuter komt reserveren in het "niokids" systeem?

U moet geen reserveringen of wijzigingen aanbrengen in het systeem. Reserveringen maakt het systeem zelf aan en ziekte of verhindering geeft u door aan de pedagogisch medewerker van uw peuter.

Hoe vraag ik een derde vast dagdeel aan?

U peuter bezoekt nu twee dagdelen peuteropvang en u wilt dit graag uitbreiden naar een vast derde dagdeel? Dan kunt u dit aangeven via het contactformulier. Wilt u ook de naam en geboortedatum van uw peuter en uw telefoonnummer vermelden? U wordt dan zo snel mogelijk telefonisch geinformeerd over de mogelijkheden.

Andere vragen?

Heeft u een andere vraag? Daarvoor kunt u ook het contactformulier gebruiken.