Home | 't Plankje - Balk | Oudercommissie/centrale oudercommissie

Oudercommissie/centrale oudercommissie

Oudercommissie

Alle peuteropvanglocaties hebben een eigen lokale oudercommissie. Naast de gemeenschappelijke belangenbehartiging ouders helpt deze op vraag en aansturing van de pedagogisch medewerker met het uitvoeren van enkele praktische taken: bijvoorbeeld knutselactiviteiten, feesten, voorbereiden financiële acties, binnen en buiten schoonmaakactiviteiten, e.d.
 

Centrale oudercommissie

Vanuit de lokale oudercommissie zit er één vertegenwoordiger in de centrale oudercommissie. Deze raad heeft ten doel binnen het kader van de doelstellingen van de stichting de gemeenschappelijke belangen van ouders/verzorgers te behartigen en te vertegen­woordigen.