Home | 't Opstapke - Nijemirdum | Tarieven

Tarieven 2020

 

Peuteropvang met recht op kinderopvangtoeslag

De uurprijs voor 2020 is €8,30. Door uw recht op kinderopvangtoeslag betaalt u netto veel minder, u krijgt namelijk een tegemoetkoming in de kosten voor de peuteropvang. 

Recht op kinderopvangtoeslag hebben ouders die beiden werken of onder een doelgroep vallen (inburgering, re-integratie, student) of alleenstaande ouders die werken (www.toeslagen.nl)
 

Gesubsidieerde peuteropvang

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan maakt u gebruik van een gesubsidieerde plaats. Hiervoor geldt voor 2020 de onderstaande ouderbijdrage tabel. 

bruto inkomen ouderbijdrage per maand/6 uur pw
< €1440  €27
€1440,01- €2200  €42
€2200,01-€2900  €53
€2900,01-€3700  €64
>€3700  €74

 

 

Elk jaar vindt er een kleine verhoging plaats ten aanzien van de tarieven. Aan de oudercommissies wordt vooraf advies gevraagd.