Home | Aanmelden | Aanmeldingsformulier

Alle peuterspeelzalen vallen per 1 augustus 2016 onder peuteropvang (zie nieuws). De manier van werken en het peuteropvangwerk blijft hetzelfde, de manier van betalen door ouders wordt anders vanwege gemeentesubsidie en kinderopvangtoeslag.
De gegevens die u op dit formulier invult zijn uitsluitend bedoeld voor de administratie van Stichting Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.

1. Gegevens peuter

Achternaam *
Voorletters *
Roepnaam *
Geslacht *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Geboortedatum *
Burgerservicenummer *
Gewenste startdatum peuteropvang *

2. Gegevens ouder/verzorger

Is er sprake van een één-ouder gezin? *
Uw gegevens
Achternaam *
Voorletters *
Geslacht *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoonnummer *
Telefoonnummer b.g.g.
E-mail *
Burgerservicenummer *
Inkomensbron *


Gegevens van de tweede ouder/verzorger (twee-ouder gezin altijd invullen)
Achternaam
Voorletters
Geslacht
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Telefoonnummer b.g.g.
E-mail
Burgerservicenummer
Inkomensbron


3. Kosten

Bent u:
  • tweeverdiener?
  • alleenstaand en werkt u?
  • studerend?
  • of volgt u een inburgering- of re-integratietraject?
Beantwoordt u een van deze vragen met 'ja', dan heeft u recht op de kinderopvangtoeslag.


3A. Kinderopvangtoeslag

U heeft recht op de kinderopvangtoeslag en krijgt hiermee een groot deel van de kosten van de peuteropvang, voor peuters van 2 - 4 jaar, terug via de kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw inkomen en het aantal uur opvang per maand. Het uurtarief is € 8,30.

Voor meer informatie en het aanvragen van de kinderopvangtoeslag gaat u naar www.toeslagen.nl. Hier kunt u ook een proefberekening maken, zodat u kunt zien hoeveel kinderopvang u krijgt. Bij 2 of meer kinderen die tegelijkertijd van de opvang gebruik maken ontvangt u een hogere vergoeding. Dit kunnen alle vormen van opvang zijn en ongeacht bij welke organisatie.

3B. Ouderbijdrage

U heeft geen recht op de kinderopvangtoeslag, omdat u geen tweeverdiener bent of studeert of re-integreert. U betaalt dan een ouderbijdrage voor de peuteropvang, die de gemeente voor peuters van 2 - 4 jaar subsidieert voor twee dagdelen per week.

Om uw ouderbijdrage te bepalen, dient u een kopie van uw meest recente salarisstro(o)k(en) of uitkeringsspecificatie hieronder mee te geven. Bent u zelfstandig ondernemer, dan dient u alleen de aangifte inkomstenbelasting met winst uit de onderneming van het voorgaande jaar na te sturen.

Voor de berekening van de ouderbijdrage hanteren wij het bruto gezinsinkomen per maand
+ 8% vakantietoeslag en eventuele overuren en toeslagen.
Inkomen per maandOuderbijdrage per maand
6 uur per week9 uur per week
Minder dan € 1440€ 27,00€ 40,50
€ 1440,01 - € 2200€ 42,00€ 63,00
€ 2200,01 - € 2900€ 53,00€ 78,00
€ 2900,01 - € 3700€ 64,00€ 96,00
Meer dan € 3700,01€ 74,00€ 111,00
NB: Als wij geen financiële gegevens van u hebben, dan betaalt u automatisch het hoogste tarief. De tarieven voor de ouderbijdrage worden jaarlijks gewijzigd.

Wijzigingen in uw inkomen dient u direct aan ons door te geven. Wij verlenen geen restitutie op wijzigingen als gevolg van later ingeleverde inkomensgegevens.
Uw maandinkomen bedraagt
Bijlage salarisstrook, specificatie of aangifte
(maximaal 4 MB)
NB: meer info over peuteropvang, kosten, subsidies en dergelijke vindt u hier

4. Peuteropvang/peuterspeelzalen

Geeft u hieronder aan welke peuteropvang uw voorkeur heeft.
Zodra een plaatsing mogelijk is, nemen wij contact met u op over de dagdelen.
Peuteropvang locatieDagdelen
De Peuterhof - Bakhuizen maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend
't Plankje - Balk maandag- en donderdagochtend, maandagmiddag en woensdagochtend, woensdagochtend, dinsdag- en vrijdagochtend
't Opstapke - Nijemirdum en Hummelterp - Sondel maandagochtend (Nijemirdum) en woensdagochtend (Sondel)
De Lytse Skeakel - Oudega dinsdag- en vrijdagochtend
Pjuttewille - Oudemirdum maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend
't Kidelstientsje - Sloten maandag- en woensdagochtend
Naam peuteropvang *
 
Minimale afname is 2 dagdelen. Ook kunt u op enkele locaties (of op een andere locatie) een extra dagdeel afnemen.
Dagdelen *
Indien u voorkeur voor dagdelen (indien mogelijk wordt hier rekening mee gehouden) en of andere bijzonderheden/opmerkingen heeft dan kunt u dat hier aangeven:

5. Betaling

Inning van de kosten gaat via automatische incasso. Hiervoor dient u onderstaande gegevens in te vullen, u ontvangt later een overeenkomst/contract.
Gegevens voor Stichting Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat om maandelijks een bedrag af te schrijven t.b.v. de kosten peuteropvang/peuteropvang.
IBAN *
t.n.v. *

6. Meer informatie

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen op tel.nr 06-50894096 of info@peuterspeelzalengs.nl. Of kijk voor meer informatie elders op deze site.

7. Ondertekening

Naam invuller *
Datum *
Door op verzenden te klikken stuurt u dit formulier aan ons op.