Home | De Peuterhof - Bakhuizen | VVE locatie

VVE locatie de Peuterhof

Voor-en Vroegschoolse Educatie

Voor elk kind is het belangrijk dat het zich goed kan ontwikkelen. In de voorschoolse periode wordt de totale ontwikkeling van kinderen gestimuleerd om goed voorbereid op de basisschool te komen. Een goede ontwikkeling is echter niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Sommige kinderen hebben hierbij een beetje extra hulp nodig. Daarom wordt vanaf augustus 2016 deze kinderen vanaf 2 jaar op peuteropvang de Peuterhof te Bakhuizen Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aangeboden.

Wat is VVE?

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en houdt in dat kinderen van 2 tot 6 jaar meedoen aan een educatief programma. VVE is gericht op het voorkomen en inlopen van (taal) achterstanden. VVE begint op de peuteropvang en loopt door in de eerste twee groepen van de basisschool.
Een kind dat gebruik maakt van VVE gaat 10 uur per week naar de peuteropvang. Kinderen leren door te spelen en een VVE programma biedt hierin extra mogelijkheden. Er is aandacht en zorg voor de totale ontwikkeling van het kind.

VVE programma

Een VVE programma heeft een duidelijke structuur, wat kinderen veiligheid en houvast biedt. Er wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Kinderen worden door middel van spelend leren gestimuleerd in hun ontwikkeling. Het VVE programma dat binnen de peuteropvang gebruikt wordt is Puk en KO. Meer informatie over dit programma kunt u vinden op de website www.pukenko.nl.

Voor wie is Voorschoolse Educatie bedoeld?

Voorschoolse Educatie is geschikt voor alle kinderen, maar in het bijzonder voor kinderen die extra taalondersteuning nodig hebben. De medewerkers op het consultatiebureau (JGZ) zien bijna alle kinderen en zij kunnen daardoor vroegtijdig signaleren of kinderen deze extra ondersteuning nodig hebben. Het consultatiebureau stelt tijdens de controlebezoeken vast of een kind voor een VVE programma in aanmerking komt. De verpleegkundige en/of arts zullen in dat geval de ouders benaderen over deelname van hun kind aan een VVE programma.