Home | De Lytse Skeakel - Oudega | Tarieven

Tarieven 2019

 

Peuteropvang met recht op kinderopvangtoeslag

De uurprijs voor 2019 is €8,15. Door uw recht op kinderopvangtoeslag betaalt u netto veel minder, u krijgt namelijk een tegemoetkoming in de kosten voor de peuteropvang. Goed nieuws daarbij is dat de kinderopvangtoeslag per 1 januari 2019 flink (0,57) omhoog gaat. In 2019 ontvangt u dus voor uw kind dat naar onze peuteropvang gaat meer kinderopvangtoeslag dan in 2018. 

Recht op kinderopvangtoeslag hebben ouders die beiden werken of onder een doelgroep vallen (inburgering, re-integratie, student) of alleenstaande ouders die werken (www.toeslagen.nl)
 

Gesubsidieerde peuteropvang

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan maakt u gebruik van een gesubsidieerde plaats. Hiervoor geldt voor 2019 de onderstaande ouderbijdrage tabel. 

bruto inkomen ouderbijdrage per maand/6 uur pw
< €1440  €27
€1440,01- €2200  €42
€2200,01-€2900  €53
€2900,01-€3700  €64
>€3700  €74

 

 

Elk jaar vindt er een kleine verhoging plaats ten aanzien van de tarieven. Aan de oudercommissies wordt vooraf advies gevraagd.