Welkom op de site van Stichting Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat, fusiepartner van SKIK Kinderopvang

 

Op de peuteropvang zijn kinderen van twee tot vier jaar zijn van harte welkom om enkele dagdelen per week een van deze peuteropvanglocaties te komen bezoeken. De peuteropvang vervult een belangrijke rol in de ontwikkeling van jonge kinderen; hier ontmoeten ze leeftijdsgenootjes. Samen  leren ze er zich onder begeleiding van pedagogisch medewerkers  te ontplooien, zo ontwikkelen ze vooral hun motorische, sociaal emotionele, zintuiglijke, creatieve en cognitieve vaardigheden. 

Wanneer uw peuter de peuteropvang gaat bezoeken ontstaat er een nieuwe fase in hun leven. Daarom vinden wij het belangrijk om u via deze website goed te informeren over onze organisatie.